Työoikeus

Hoidamme yritysten työoikeudellisia asioita pitkällä kokemuksella. Riskien hallinta ja minimointi alkaa työsopimusten/johtajasopimusten laadinnasta. Yksikin huonosti hoidettu erimielisyys työpaikalla tai työriita voi halvaannuttaa koko työyhteisön ja aiheuttaa merkittäviä menetyksiä liiketoimintaan.

Olemme yrityksen apuna, kun erimielisyyksiä ratkotaan neuvotellen tai tuomioistuimessa. Lisäksi hoidamme yhteistoimintaneuvotteluja, työvoiman ulkoistamisia ja muita yrityksen käännekohtiin liittyviä oikeudellisia asioita.

Jokainen työpaikka on erilainen ja juuri siitä syystä yleispäteviä vastauksia on vaikeaa antaa. Niinpä onnistuneet ja lainmukaiset ratkaisut vaativat aina kyseiseen toimintaan perehtymistä. Pitkän kokemuksemme ansiosta otamme aina huomioon myös yrityksen henkilöstöhallintoon liittyvät asiat, koska ne ovat kiinteässä yhteydessä juridisiin ratkaisuihin.

Tarjoamme oikeudellista osaamistamme seuraavissa asioissa:

 • Työ- ja johtajasopimukset
 • Rekrytoinnit
 • Palkkausmallit ja bonusjärjestelmät
 • Salassapito- ja kilpailukieltosopimukset
 • Työehtosopimukset ja niiden soveltaminen
 • Työaikaan ja vuosilomaan liittyvät asiat
 • Työsuojelu
 • Vuokratyövoiman käyttäminen
 • Yt-menettelyt ja henkilöstön vähentäminen
 • Liikkeenluovutukset
 • Immateriaalioikeudet
 • IPR