Lapsiasiat

Lapsioikeus – lasten huoltajuus, asuminen, tapaamisoikeus ja elatus sekä huostaanottoasiat

Valitettavan moni avioliitto ja parisuhde päätyy eroon.  Erotilanteessa tulee pohdittavaksi, miten lapsen huolto, asuminen, tapaamisoikeus ja elatus järjestetään. Näillä on merkittävä vaikutus lapsen hyvinvointiin ja tulevaisuuteen. Eron aiheuttamaa stressiä ei voi kokonaan välttää, mutta sitä voi vähentää huomattavasti hyvällä sopimisella ja lapsen edun mukaisilla järjestelyillä. Nämä helpottavat myös vanhempien jaksamista.

Toimistomme lakimiehet ovat perehtyneet lapsiasioiden hoitamiseen ja ne ovat toimistomme erikoisalaa.

Lapsiasioiden hoitamisessa hyvällä asioiden taustakartoittamisella on erityisen suuri merkitys. Toimeksiannon hoitaminen lähtee liikkeelle siitä, että asiakas soittaa meille ja kertoo alustavasti tilanteestaan. Tämän perusteella annamme asiakkaalle suuntaviivat asian eteenpäin viemiseksi.

Ensisijaisena tavoitteenamme on asioista sopiminen joko tuomioistuimen ulkopuolella tai tuomioistuimessa tapahtuvan sovittelumenettelyn avulla.  Tutkimustiedon mukaan lapsiasiat, jotka sovitaan, tyydyttävät riidan osapuolia enemmän kuin käräjäoikeuden antama päätös. Osapuolet sitoutuvat yleensä sovinnolla saavutettujen päätösten lopputulokseen paremmin.

Käräjäoikeuksissa järjestetään niin kutsuttuja Follo-sovitteluja, joissa lapsiasioihin erityisesti koulutettu tuomari työparinaan kokenut sosiaalityöntekijä tai psykologi, auttaa lapsen vanhempia löytämään sovinnollisen ratkaisun lasta koskevissa asioissa. Follo-sovitteluissa käräjäoikeus toivoo osapuolien käyttävän apunaan lakimiestä, jonka avustuksella vanhempi voi neuvottelutauoilla helpommin arvioida vastapuolen tai sovittelijoiden esitystä.

Joskus lapsia koskevat asiat ovat kuitenkin niin riitaisia, ettei niistä ole mahdollista sopia. Tällöin tuomioistuimella on täysin itsenäinen harkintavalta. Riitatilanteissa ajamme päämiehemme asiaa käräjäoikeudessa sitoutuneesti ja kaikella ammattitaidollamme.