Kauppakirjat, sopimukset ja muut asiakirjat sekä näitä koskevien riitojen ratkaisu

Jokainen meistä tekee päivittäin erilaisia sopimusoikeudellisia toimia ja ne sujuvat yleensä ilman ongelmia ja jälkipuinteja. Sopimusten ja muiden asiakirjojen, kuten lahjakirja, tekemisessä on kuitenkin hyvä turvautua ammattitaitoisen lakimiehen puoleen. Sopimuksilla on huomattava juridinen vaikutus; ne ovat sitovia ja niillä on yleensä oikeudellisia vaikutuksia pitkälle tulevaisuuteen. Sopimukset kannattaa myös aina tehdä kirjallisina, vaikka suullinenkin sopimus on pätevä. Riitatilanteissa suullista sopimusta voi kuitenkin olla vaikea todentaa.

Ennakoinnilla vältät turhat riidat ja epäselvyydet – esimerkiksi avioehdon, osakassopimuksen tai laadukkaan irtaimen kauppaa koskevan sopimuksen tekemisellä varmistat, että asiat menevät riitatilanteessakin haluamallasi tavalla.

Forlex partners sopimukset kaupppakirjat

Tietyt sopimukset, kuten asunnon kauppakirja, on aina tehtävä kirjallisesti mm. verotuksellisista syistä. Sekä osakehuoneiston että kiinteistön kauppakirjat ovat arvokkaita asiakirjoja, joiden erimielisestä tulkinnasta saattaa syntyä vaikeita ja kalliita riitoja.

Ammattitaitoiset lakimiehemme avustavat kaikkien asiakirjojen laadinnassa ja kommentoinnissa. Autamme myös sopimuksen tulkinnassa silloin kun erimielisyyttä on jo syntynyt. Joskus sopimus voi olla pätemätön tai toinen osapuoli on syyllistynyt sopimusrikkomukseen. Tavoitteemme on aina etsiä ratkaisua neuvotellen, mutta autamme asiakastamme hakemaan oikeuttaan tarvittaessa myös tuomioistuimesta tai kuluttajariitalautakunnasta silloin, kun riita on kuluttajan ja yrityksen välinen. Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton riidanratkaisija, joka antaa ratkaisusuosituksia kuluttajien ja yritysten välisissä riidoissa. Tietyissä tilanteissa asian vieminen kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi voi olla täysimittaista oikeudenkäyntiä mielekkäämpi vaihtoehto.

Ota yhteyttä
Täytä oheinen kaavake, niin otamme Sinuun yhteyttä vuorokauden sisällä. Alkukeskustelu on maksuton.
* merkityt kentät ovat pakollisia